Perkembangan Batang Pada batang, pertumbuhan primer ditandai oleh pemanjangan dan pelebaran aksis di bawah meristem apikal. Meristem apikal terdapat pada […]