Contoh Surat Resmi Lamaran Kerja di PT. Jamsostek (Persero)

Posted on
                                                                                     Bandar Lampung, 22
November 2015
Yth :
Pimpinan PT. Jamsostek
(Persero)
di tempat
Dengan
hormat,
Saya yang
bertanda tangan di bawah ini :
nama                                                      : Rizki Faya Islami, S.Pd
tempat / tanggal lahir                            :
Kotabumi,  11 April 1991
alamat                                                   : Jl. Kopi No31/42, Pondokan Dewi Shinta Gedung
  Meneng Bandar Lampung.
pendidikan                                            : S1 (Strata 1 Jurusan Pendidikan Biologi)
no. handphone                                      :
0813 7936 00XX
Datang memohon dihadapan Bapak/Ibu agar sudi
kiranya menerima saya sebagai calon karyawan di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.
Sebagai calon karyawan, maka saya
bersedia untuk dibimbing, dilatih, dan dikembangkan menjadi seorang karyawan yang profesional. Saya juga bersedia mengikuti aturan dan disiplin yang
berlaku di perusahaan. Berdasarkan permohonan ini turut saya lampirkan :
            FC. KTP                                                                      1
lembar
Daftar riwayat hidup                                                   1
lembar
FC. Ijazah Terakhir                                                     1
lembar
FC. Transkrip nilai terakhir                                         1
lembar
Demikianlah permohonan ini saya ajukan. Besar
harapan semoga Bapak/Ibu bersedia memberi kesempatan kepada saya untuk
mengikuti seleksi dan menjadi bagian dari keluarga besar PT. Jamsostek. Sebelumnya
saya sampaikan terima kasih.
Hormat Saya,

Rizki Faya Islami, S.Pd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *